• El profeta Jeremías dijo ya que «el corazón del hombre es complicado y está enfermo» Jr 17, 9).

 • Już prorok Jeremiasz mówił: „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne”(Jr 17, 9).

 • The prophet Jeremiah said long ago: «The human heart is complicated and sick» (Jr 17: 9).

 • Prorok Jeremija je davno rekao da je ljudsko srce "podmuklo i jedva popravljivo” (Jr 17, 9).

 • Schon damals sagte der Prophet Jeremia: „Arglistig ohne gleich ist das Herz und unverbesserlich.“ (Jer 17,9).

 • Il profeta Geremia diceva già che “il cuore dell'uomo è complicato e malato” (Ger 17, 9).

 • De profeet Jeremia zei reeds «Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het» (Jr 17,9).

 • Kinderen van Medjugorje, voor de kinderen van de wereld!

 • Den Kindern Medjugorjes, den Kindern der Welt…

 • O profeta Jeremias já dizia: “O coração do homem é complicado e está doente.” (Jer 17,9).

 • Children of Medjugorje, for the children of the world
 • Djeca Medjugorja, djeci svijeta!

 • Dai bambini di Medjugorje, ai bambini del mondo!

 • Priča počinje u Hercegovini. U dobu kada sva djeca sanjaju o tome da postanu piloti ili vatrogasci, Jozo želi samo jedno: postati svećenik! Njegov san postaje stvarnost te se neumorno posvećuje širenju onog što je središte njegova života: Riječ Božja.

  U lipnju 1981. godine njegov život drastično mijenjaju potpuno nevjerojatni događaji: Gospa se počela ukazivati u Međugorju, župi u kojoj je on bio župnik! U početku uvjeren da se radi samo o bolesnom izmišljanju skupine mladih ili, još gore, o komunističkoj smicalici kojom bi se ismijao pobožni narod, on sam doživljava intenzivno duhovno iskustvo koje od njega čini upornog branitelja Gospinih poruka.

  Nakon prolaska kroz komunističke tamnice i zlostavljanja zbog podrške ukazanjima i vidiocima, fra Jozo postaje značajna osoba u duhovnom pokretu koji je započeo u ovom malom mjestu u Bosni i Hercegovini početkom osamdesetih godina.
  Čitajući stranice ove knjige otkrit ćete velikog propovjednika koji će vam svojom ljubavlju prema Isusu promijeniti život potičući vas da donesete najhrabriju odluku u životu: dopustiti Gospodinu da stanuje u vašem srcu, u vašem životu, da postanete apostol!

  Ova knjiga razgovora je plod rada u periodu od svibnja 2000. do kraja 2002. godine. Živo je to svjedočanstvo, snažno, dirljivo i nezaboravno. Ova biografija dostupna je također i kao DVD u izdanju “Les Editions Sakramento”.

 • Príbeh sa začína v Hercegovine. Zatiaľ čo všetky deti snívajú o tom, že sa stanú pilotmi alebo požiarnikmi, Jozo chce len jedno: stať sa kňazom. Jeho sen sa stáva skutočnosťou, a tak sa neúnavne venuje šíreniu Božieho slova, ktoré je stredobodom jeho života.

  V júni 1981 mu život radikálne zmenia úplne neuveriteľné udalosti: Panna Mária sa začala zjavovať v jeho farnosti v Medžugorí. Spočiatku je presvedčený, že ide o bláznivý výmysel skupiny mladých ľudí, alebo ešte horšie, o výmysel komunistov, ktorým sa vysmievajú z veriacich, ale potom sám prežíva intenzívnu duchovnú skúsenosť, ktorá z neho urobí vytrvalého zástancu posolstiev Panny Márie.

  Páter Jozo prechádza komunistickým väzením a týraním za podporovanie zjavení a vizionárov a stáva sa významnou osobnosťou duchovného hnutia, ktoré sa začalo v tejto dedinke v Bosne a Hercegovine začiatkom osemdesiatych rokov.
  Pri čítaní tejto knihy odhalíte veľkého kazateľa, ktorý vám svojou láskou k Ježišovi zmení život a povzbudí vás, aby ste urobili najodvážnejšie rozhodnutie v živote: dovoliť Pánovi, aby prebýval vo vašom srdci, vo vašom živote, aby ste sa stali apoštolmi.