• Personne ne vient à Medjugorje par hasard, il s’agit toujours d’une invitation personnelle du Ciel qui nous invite à venir faire une rencontre avec nous-mêmes afin de devenir capables de commencer à rencontrer les autres et surtout à rencontrer Dieu, à commencer à comprendre le projet d’amour que Dieu a pour chacun d’entre nous.
 • Padre Petar Ljubicic, francescano, classe 1946, ha servito per dieci anni la parrocchia di Medjugorje. È una fgura centrale e un testimone privilegiato degli avvenimenti verifcatisi in questa piccola località, dove la Madonna appare ogni giorno sin dal giugno 1981.

  La Beata Vergine Maria ha detto che avrebbe afdato a sei veggenti dieci segreti riguardanti fatti che accadranno in futuro. Mirjana Dragicevic è stata la prima a ricevere tali segreti e nel 1982, su richiesta della Madonna, ha scelto il sacerdote che avrà il compito di rivelarli al mondo. Padre Petar ha accettato umilmente questa missione, sapendo che una volta giunto il momento non potrà tacere, a prescindere da quale sarà il contenuto dei segreti.

  Padre Petar cita spesso, a titolo esemplifcativo, grandi conversioni avute da innumerevoli persone che ha avuto occasione di conoscere, riuscendo a spiegare meglio di chiunque altro il bene che Medjugorje apporta al mondo.

  Uomo profondamente umile, buono e coerente, non ama parlare di sé; tuttavia, pieno d’amore per Gesù, la Madonna, la Chiesa e i suoi fratelli e sorelle qui sulla terra, ci ricorda continuamente che quello attuale è un tempo di grazia e che Dio ci ama infnitamente. Ci invita quindi a dedicare a Dio Padre ogni momento della nostra vita, per la nostra salvezza e quella dei nostri fratelli e sorelle.

  Seguici in quest’incontro con padre Petar Ljubicic, il sacerdote che rivelerà i segreti…

 • « Le salut de l’humanité » est le fruit des expériences de l’auteur depuis ces fameuses journées de 1981 jusqu’à nos jours.
 • Der Franziskaner Pater Petar Ljubičić ist im Jahre 1946 geboren und war zehn Jahre lang in der Pfarrei von Medjugorje tätig. Er ist eine zentrale Person und ein privilegierter Zeuge für die Ereignisse in Medjugorje, einem Dorf in BosnienHerzegowina, wo die Jungfrau Maria täglich seit Juni 1981 erscheint. Neben ihren zahlreichen Botschaften hat die Gottesmutter nämlich angekündigt, dass sie den sechs Sehern zehn Geheimnisse anvertrauen würde, die zukünftige Ereignisse betreffen.

  Mirjana Dragicević hat diese zehn Geheimnisse als erste erhalten und daraufhin im Jahre 1982 auf Bitte der Jungfrau Maria einen Priester ausgewählt, der den Auftrag bekommen wird, diese Geheimnisse der ganzen Welt zu verkünden. Voller Demut hat Pater Petar diesen Auftrag angenommen, wohlwissend dass er zu gegebener Zeit nicht wird schweigen können, was auch der Inhalt dieser Geheimnisse sein mag.

  Indem er die radikale Umkehr zahlreicher Menschen, denen er begegnen durfte, zum Vorbild nimmt, weiß er besser als jeder andere das Gute zu vermitteln, das Medjugorje der Welt bringt.

  Mit Demut und einer tiefen Güte, treu zu sich selbst, spricht Pater Petar sehr wenig über sich selbst, dagegen erinnert er, durchdrungen von einer Liebe zu Christus, zur Gottesmutter, zur Kirche und zu seinen Mitmenschen uns umso mehr unermüdlich daran, dass wir in einer Gnadenzeit leben und dass Gott uns unendlich liebt. Er spornt uns an, jeden Augenblick unseres Lebens Gott zu weihen, zu unserem Heil und dem unserer Brüder und Schwestern.

  Folgen Sie uns auf den Spuren von Pater Petar Ljubičić, dem Priester, der die Geheimnisse veröffentlichen wird…

 • Incompris, voire critiqué par les uns, considéré comme un apôtre de l’Amour, par les autres, le père Slavko n’a jamais cessé d’avancer, tel un guerrier infatigable de la Vérité de l’Evangile, véritable témoin de la foi, un saint Paul de notre temps.
 • La biographie de référence du père Slavko.
 • Suivez-nous à la rencontre du père Petar Ljubicic, le prêtre qui révélera les secrets…

 • Medjugorje, un village de Bosnie Herzégovine, vit un phénomène spécial depuis l98l: certaines personnes disent qu'elles reçoivent des apparitions de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Celle-ci se présente sous le vocable de Reine de la Paix.
 • Ce livre rassemble des enseignements et interviews inédits du Père Slavko.

  Découvrez son chemin de sainteté, découvrez le Père Slavko avec le cœur...

 • C’est l’histoire sainte de Georgette Faniel, «Mimi » pour les amis, née en 1915 et décédée à Montréal le 2 juillet 2002 à l’âge de 86 ans.
 • Príbeh sa začína v Hercegovine. Zatiaľ čo všetky deti snívajú o tom, že sa stanú pilotmi alebo požiarnikmi, Jozo chce len jedno: stať sa kňazom. Jeho sen sa stáva skutočnosťou, a tak sa neúnavne venuje šíreniu Božieho slova, ktoré je stredobodom jeho života.

  V júni 1981 mu život radikálne zmenia úplne neuveriteľné udalosti: Panna Mária sa začala zjavovať v jeho farnosti v Medžugorí. Spočiatku je presvedčený, že ide o bláznivý výmysel skupiny mladých ľudí, alebo ešte horšie, o výmysel komunistov, ktorým sa vysmievajú z veriacich, ale potom sám prežíva intenzívnu duchovnú skúsenosť, ktorá z neho urobí vytrvalého zástancu posolstiev Panny Márie.

  Páter Jozo prechádza komunistickým väzením a týraním za podporovanie zjavení a vizionárov a stáva sa významnou osobnosťou duchovného hnutia, ktoré sa začalo v tejto dedinke v Bosne a Hercegovine začiatkom osemdesiatych rokov.
  Pri čítaní tejto knihy odhalíte veľkého kazateľa, ktorý vám svojou láskou k Ježišovi zmení život a povzbudí vás, aby ste urobili najodvážnejšie rozhodnutie v živote: dovoliť Pánovi, aby prebýval vo vašom srdci, vo vašom živote, aby ste sa stali apoštolmi.

 • - Tell me once again what you do in life?

  - I am an organizer of pilgrimages to Medjugorje in Bosnia and Herzegovina. This is a place where the Virgin Mary has been appearing every day since June 1981.

  I restrained myself from bursting out laughing faced with the puzzled look of my interviewer and noting once again that it is not easy to explain why, since September 1989, I dedicated my life to the Virgin Mary in a place where unexplained and inexplicable events take place, where six visionaries say they have been communicating for years, every day, with Heaven.

  My encounter with Medjugorje was a turning point in my life, but it did not happen by accident. Neither you nor I are where we are by accident at the present moment.
  Life is a wonderful adventure if only we take the trouble to really live and not just accept our fate.

  As a young girl, I wanted to study psychology and theology, but I only managed to attend a school for tourism. However, I could not sit idly by waiting for the world to change itself; I wanted to actively participate in saving the world. So I organized tours!

  Additionally, I want to share with you this unusual journey; I want to tell you about the country where I was born and which I love so much. And above all, I want you to meet these men and women who heard the call of the Virgin Mary and who answered positively.

 • E tu, caro lettore, hai già sentito parlare di Medjugorje? Ti sei chiesto cosa possa essere, dove possa trovarsi, in cosa possa consistere? E tutti questi fatti inspiegati e inspiegabili, queste persone che dicono di comunicare da anni, ogni giorno, con il Cielo, non è strano tutto questo? Ti sei mai chiesto come ci si possa interessare a un luogo simile, al punto da dedicarvi tutta una vita? Sono domande che mi pongo dal settembre 1989, quando mi sono recata per la prima volta in questo posto unico nella storia del mondo: Medjugorje....

 • Priča počinje u Hercegovini. U dobu kada sva djeca sanjaju o tome da postanu piloti ili vatrogasci, Jozo želi samo jedno: postati svećenik! Njegov san postaje stvarnost te se neumorno posvećuje širenju onog što je središte njegova života: Riječ Božja.

  U lipnju 1981. godine njegov život drastično mijenjaju potpuno nevjerojatni događaji: Gospa se počela ukazivati u Međugorju, župi u kojoj je on bio župnik! U početku uvjeren da se radi samo o bolesnom izmišljanju skupine mladih ili, još gore, o komunističkoj smicalici kojom bi se ismijao pobožni narod, on sam doživljava intenzivno duhovno iskustvo koje od njega čini upornog branitelja Gospinih poruka.

  Nakon prolaska kroz komunističke tamnice i zlostavljanja zbog podrške ukazanjima i vidiocima, fra Jozo postaje značajna osoba u duhovnom pokretu koji je započeo u ovom malom mjestu u Bosni i Hercegovini početkom osamdesetih godina.
  Čitajući stranice ove knjige otkrit ćete velikog propovjednika koji će vam svojom ljubavlju prema Isusu promijeniti život potičući vas da donesete najhrabriju odluku u životu: dopustiti Gospodinu da stanuje u vašem srcu, u vašem životu, da postanete apostol!

  Ova knjiga razgovora je plod rada u periodu od svibnja 2000. do kraja 2002. godine. Živo je to svjedočanstvo, snažno, dirljivo i nezaboravno. Ova biografija dostupna je također i kao DVD u izdanju “Les Editions Sakramento”.

 • – Dígame de nuevo lo que usted hace en la vida.

  – Soy organizadora de peregrinaciones a Medjugorje, en Bosnia Herzegovina. Este es un lugar donde la Virgen María se aparece desde junio de 1981.

  Me contengo de estallar en carcajadas f ente a la mirada perpleja de mi interlocutor y al constatar una vez más que no es fácil explicar por qué, desde septiembre de 1989, yo dedico mi vida a la Virgen María en un lugar donde se desarrollan hechos inexplicados e inexplicables, donde seis videntes dicen comu nicarse desde hace años, todos los días, con el Cielo.

  Mi encuentro con Medjugorje dio un giro decisivo a mi propia vida, pero esto no sucedió accidentalmente. Ni ustedes, ni yo nos encontramos por casualidad ahí donde estamos en el instante presente. La vida es una aventura maravillosa por poco que uno se atreva a vivirla verdaderamente y no a sufrirla.

  De jovencita yo quería estudiar psicología y teología, pero sólo pude hacer una escuela de turismo. Pero no podía quedarme con los brazos cruzados esperando que el mundo evolucionara por si mismo, yo quería participar activamente en salvar el mundo. Entonces ¡organicé viajes!

  Tengo también ganas de compartir con ustedes este itinerario desacostumbrado, tengo ganas de hablarles del país donde nací y que amo tanto. Y sobre todo, tengo ganas de hacerles conocer a estos hombres y mujeres que han escuchado el llamado de la Virgen María y que han respondido «presente».