Magyar2019-11-19T12:17:13+00:00

Könyvek & DVD

 • Egy évvel a jelenések kezdete után, 1982-ben helyezték a medjugorjei plébániára Slavko Barbarić atyát, aki az egyik meghatározó és kiemelkedő alak volt a látnokokat körülvevő, és a zarándokokat fogadó papok között. A hitoktatás kiváló szakértőjeként, és nagyszerű pszichoterapeutaként, ebben a csodálatos ferences szerzetesben csak úgy izzott a másik ember iránti szeretet. Egész életét Medjugorje szellemiségének terjesztésének, és a Béke Királynője által adott üzenetek értelmezésének szentelte. Különösen értette a szívből jövő ima, és a szívből jövő hit jelentését. Szüntelenül az egyházközségért, a zarándokokért fáradozott, külföldön is tanított, és konferenciákat tartott. Tízezrek szívét ejtette rabul, különösen a fatalokét és a gyermekekét. Több, az emberek megsegítését célzó tevékenységet folytatott, például létrehozta az „Anya Faluját” a boszniai háború idején.
 • Maranatha conversion NEMZETKÖZI ÖKUMENIKUS IMAMOZGALOM AZ EMBERISÉG GYÓGYULÁSÁÉRT Maranatha, Arámiul: Jöjj El, Uram! (Jelenések Könyve 22:20) Teaser:
 • Medjugorje ! Olyan jelenségről van szó, ami már harminc éve tart. Mintha a kételkedés, és a hitetlenkedők millókat vonzanának erre a zarándokhelyre. A hat látnok még gyermek volt 1981. június 24.-én, amikor Szűz Mária megjelent. A látnokok ma már felnőtt, családos emberek, és továbbra is beszámolnak a Szűzanyával való találkozásaikról...

  Teaser:

 • Valószínű, hogy sehol a világon nem vették annyira szó szerint Szent Ferenc tanítását a ferencesek, mint Hercegovinában. Itt, ebben az országban, ahol együtt vitték népükkel a nehéz keresztet, melyre ezek a vidékek feszíttettek a történelem folyamán...

 • Hat hercegovinai ember állítja, hogy harminc éve rendszeresen megjelenik nekik a Szűzanya. Ki ez a négy nő és ez a két férfi ? Miért kapták azt a küldetést, hogy közvetítők legyenek az Ég és az emberek között Medjugorjében?

 • Jeremiás próféta is megmondta már „Az emberi szív mindennél csalárdabb, betegebb” (Jr 17,9). Mit mondana ma, mikor annyi veszély lebeg az emberiség, és a világ ege felett? Igen, az emberiség beteg, és megtérésre van szüksége. Megtérésre van szükségünk. Mindnyájunknak. Egy csapat igen lelkes világi hívővel egyetemben, időszerűnek tartotam egy imamozgalom elindítását, mely a megújult hiten alapszik. Célja az emberi szív, és az emberiség gyógyulása. A mozgalom nemzetközi, ökumenikus, összegyűjti a különböző keresztény felekezeteket.

  Csak az Úr képes minket kimenteni a szakadékból, és reményt adni. Ezt a meggyőződésünket akartuk kifejezni a mozgalom elnevezésekor. Ezért adtuk neki a „Maranatha” nevet. ("Jöjj, Uram” a jelentése arámiul, Jézus anyanyelvén) Ez ugyanis a Biblia utolsó verse "Oh, jöjj, Uram, Jézus!” (Jel 22,20) E mozgalom támogatására ajánljuk Önnek az "Örömhír szíve, lényege” című, speciálisan ebből a célból megjelentetet kiadványt.

  Mgr André-Joseph Léonard Malines-Bruxelles érseke

 • Életrajz

  A Horvátországban született, majd Kanadába kivándorolt Daria Klanac a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a medjugorjei jelenéseket. Életének több évét is e jelenség a tanulmányozásának szentelte, és három dokumentációs jellegű könyvet is kiadott már az eseményekkel kapcsolatban.

  A legutóbbi könyve Megérteni Medjugorjét címmel ad választ számos, a jelenésekkel kapcsolatos kérdésre.

 • Atörténet Hercegovinában kezdődik. Abban az életkorban, mikor minden gyerek pilóta, vagy tűzoltó szeretne lenni, Józsefnek (Jozo) csak egyetlen vágya van, hogy pap lehessen! Legkedvesebb vágyát megvalósítva, fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy megismertesse a világgal azt, ami élete központját jelenti, Isten Igéjét.

  1981 júniusának végén, pontos, szabályozott életét egy teljesen hihetetlen esemény egészen felkavarja: Szűz Mária elkezd megjelenni Medjugorjében, épp ott, ahol ő plébános! Először meg van győződve, hogy ezek a jelenések egy csapat beteg gyerek képzelőerejének gyümölcsei. Vagy pedig, ami még rosszabb, a kommunisták valamilyen álcázott módszere népi buzgóság kigúnyolására. Az átélt lelki élmények hatására nemsokára a Szűzanya üzeneteinek elkötelezett védelmezője lesz.

  A kommunista börtönök szenvedései, a jelenések, és a látnokok melletti állásfoglalásaival kapcsolatos őt ért sértések után Jozo atya, akarata ellenére, emblematikus  gurája a nyolcvanas évek elején megindult lelki megújulásnak ebben kis bosznia-hercegovinai faluban. Ezeket az oldalakat olvasva, megtudhatják, hogy egy Bosznia-Hercegovina mélyén eldugott kis faluban, hogyan lett egy fér ből nagy prédikátor. Egy olyan fér ből, aki Jézus iránti hatalmas szeretetén keresztül, változtatja meg az önök életét, arra biztatva mindenkit, hogy hozza meg élete lehető legbátrabb döntését: engedje meg, hogy Isten lakjon a szívében, az életében, hogy apostollá váljon!

 • - Mondja csak még egyszer, mi a munkája?

  - Zarándoklatokat szervezek Medjugorjébe, Bosznia-Herzegovinába. Ezen a helyen jelenik meg a Szűzanya 1981 júniusa óta.

  Vissza kell fogni a nevetésemet látva beszélgetőtársam zavart tekintetét. Meg kell állapítanom, nem könnyű elmagyarázni, miért szentelem 1989. óta életemet a Szűzanyának és egy olyan helynek, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek, ahol hat látnok azt állítja, hogy évek óta naponta beszélget az Égiekkel.

  Találkozásom Medjugorjével a saját életemben is fordulópontot jelentet, de nem véletlenül történt. Sem önök, sem én, nem véletlenül vagyunk ot, ahol éppen most va gyunk. Az élet egy csodálatos kaland, érdemes venni a fáradságot, hogy éljük, és ne pedig elszenvedjük.

  Fiatal lányként, pszichológiát és teológiát akartam tanulni, de csak egy turizmus- vendéglátás szakot sikerült elvégeznem. De nem tudtam karba tet kézzel arra várni, hogy a világ majd megjavul saját magától; aktívan részt akartam venni a világ megmentésében. Szóval, utakat szerveztem!

  Szeretném megosztani önökkel ezt a nem szokványos utazásomat. Szeretném bemutatni azt az országot, ahol születem és, amelyiket annyira szeretek. Legfőképpen pedig szeretném bemutatni azokat az embereket, akik meghalloták Szűz Mária hívását és „igennel” válaszoltak rá.

 • Előszó:

  Be kell vallanom, hogy nagy lelkesedéssel faltam Sabrina Covic Radojicic könyvét. Ennek oka elsősorban a könyv témájában keresendő, nem pedig a szerzőhöz fűződő barátságomban. Ez a kiadvány, interjú formájában mutatja be Szűz Mária egyik medjugorjei látnokát, Mirjana Dragicevic Soldot. A legelső dolog, amit elvárunk Mária egy « látnokától », hogy valóban « lássa » a Szent Szüzet. Elolvasva ezt a könyvet, minden okom megvan arra, hogy azt gondoljam, Mirjana valóban « látta » Máriát. De nem az én dolgom, hogy ezt a tényt igaznak nyilvánítsam. Ez nem az én kompetenciám. Talán egyszer eljön majd az a nap a Katolikus Egyház számára, amikor elismeri a medjugorjei « jelenések » valódiságát...