• Jeremiás próféta is megmondta már „Az emberi szív mindennél csalárdabb, betegebb” (Jr 17,9). Mit mondana ma, mikor annyi veszély lebeg az emberiség, és a világ ege felett? Igen, az emberiség beteg, és megtérésre van szüksége. Megtérésre van szükségünk. Mindnyájunknak. Egy csapat igen lelkes világi hívővel egyetemben, időszerűnek tartotam egy imamozgalom elindítását, mely a megújult hiten alapszik. Célja az emberi szív, és az emberiség gyógyulása. A mozgalom nemzetközi, ökumenikus, összegyűjti a különböző keresztény felekezeteket.

  Csak az Úr képes minket kimenteni a szakadékból, és reményt adni. Ezt a meggyőződésünket akartuk kifejezni a mozgalom elnevezésekor. Ezért adtuk neki a „Maranatha” nevet. ("Jöjj, Uram” a jelentése arámiul, Jézus anyanyelvén) Ez ugyanis a Biblia utolsó verse "Oh, jöjj, Uram, Jézus!” (Jel 22,20) E mozgalom támogatására ajánljuk Önnek az "Örömhír szíve, lényege” című, speciálisan ebből a célból megjelentetet kiadványt.

  Mgr André-Joseph Léonard Malines-Bruxelles érseke

 • Six people form Herzegovina have testified for thirty years that they have regular or periodic appearances of the Virgin Mary. Who are these four women and two men and why were they chosen to be, in Medjugorje, mediators between Heaven and mankind?

  Teaser:
 • Le sei persone di Erzegovina già da trentanni testimoniano di avere, regolarmente o saltuariamente le apparizioni della Vergine Maria. Chi sono queste quattro donne e due uomini e perchè proprio loro sono stati scelti a Medjugorje per fare da intermediari tra il cielo e gli uomini? Teaser:
 • Seis personas de Herzegovina han testificado durante treinta años que tienen apariciones regulares o periódicas de la Virgen María. ¿Quiénes son estas cuatro mujeres y estos dos hombres y por qué fueron elegidos para ser, en Medjugorje, mediadores entre el cielo y la humanidad? ¿Y por qué merecían tal gracia? "Dios no escoge lo mejor para cumplir sus planes. Sólo somos instrumentos en sus manos", respondieron los videntes de Medjugorje, agradecidos por no saberse a sí mismos por el criterio que se les ha dado para este papel. Teaser:  
 • Seis pessoas de Herzegovina testemunham terem desde há trinta anos aparições regulares ou periódicas da Virgem Maria. Quem são estas quatro mulheres e estes dois homens e porque foram estes escolhidos para serem, em Medjugorje, os mediadores entre o Céu e os homens? Teaser:
 • Hat hercegovinai ember állítja, hogy harminc éve rendszeresen megjelenik nekik a Szűzanya. Ki ez a négy nő és ez a két férfi ? Miért kapták azt a küldetést, hogy közvetítők legyenek az Ég és az emberek között Medjugorjében?

  Teaser:
 • Sechs Leute aus der Herzegowina bezeugen schon seit 30 Jahren, dass ihnen regelmäßig bzw. zu bestimmten Zeiten die Jungfrau Maria erscheint. Wer sind diese vier Frauen und zwei Männer und warum wurden gerade sie erwählt, um in Medjugorje Mittler zwischen dem Himmel und der Erde zu sein?

  Teaser:
 • Sześć osób z Hercegowiny już od ponad trzydziestu lat daje świadectwo, że codziennie objawia się im Matka Boża. Kim są cztery kobiety i dwóch mężczyzn i dlaczego właśnie oni zostali wybrani, by być pośrednikami pomiędzy Niebem i ludźmi?

  Teaser:
 • Šestero ljudi iz Hercegovine već trideset godina svjedoči da im se redovito ili povremeno ukazuje Djevica Marija. Tko su te četiri žene i dva muškarca i zašto su baš oni odabrani da u Međugorju budu posrednici između Neba i ljudi? Teaser:
 • Zes personen uit Herzegovina getuigen sinds dertig jaar dat ze regelmatig of periodiek verschijningen hebben van de Maagd Maria. Wie zijn dan toch deze vier vrouwen en twee mannen en waarom zijn ze uitverkoren om in Medjugorje de bemiddelaars te zijn tussen de Hemel en de mensen? Teaser:
 • It is quite probable that nowhere else in the world, as has been the case in Herzegovina, have the Franciscans adopted so literally and sincerely the ideals of St. Francis. Here, together with their people, they have carried the heavy cross on which these countries have been crucified throughout history.

  Teaser:
 • Možda nigdje na svijetu franjevački svećenici nisu tako doslovno i iskreno prihvatili ideale sv. Franje kao što je to slučaj s ovim časnim ljudima u Hercegovini, gdje su zajedno sa svojim pukom ponijeli teški križ na kojem je ova zemlja bila razapeta tijekom povijesti... Teaser:
 • Vielleicht haben nirgendwo auf der Welt Franziskanerpriester die Ideale des heiligen Franziskus so buchstäblich und ehrlich angenommen, wie das bei diesen ehrwürdigen Menschen in der Herzegowina der Fall ist, wo sie gemeinsam mit ihrem Volk das schwere Kreuz, auf dem dieses Land im Lauf der Geschichte angenagelt war, angenommen haben.

  Teaser:
 • Es probable que en ningún otro lugar del mundo, como ha ocurrido en Herzegovina, los franciscanos hayan acogido tan literal y sinceramente los ideales de san Francisco, donde junto con su pueblo ellos han cargado la pesada cruz sobre la cual fueron crucificadas estas comarcas a lo largo de toda la historia... Teaser:
 • Valószínű, hogy sehol a világon nem vették annyira szó szerint Szent Ferenc tanítását a ferencesek, mint Hercegovinában. Itt, ebben az országban, ahol együtt vitték népükkel a nehéz keresztet, melyre ezek a vidékek feszíttettek a történelem folyamán...

  Teaser: