• Maranatha conversion Mouvement international œcuménique de prière pour la guérison de l’humanité Maranatha, araméen: Viens, Seigneur! (Apocalypse 22:20) Teaser:
 • Le prophète Jérémie disait déjà que "le cœur de l'homme est compliqué et malade" (Jr 77,9).
 • « Le salut de l’humanité » est le fruit des expériences de l’auteur depuis ces fameuses journées de 1981 jusqu’à nos jours.
 • J’avoue avoir dévoré le livre de Sabrina Covic-Radojicic avec une énorme sympathie, suscitée essentiellement par la qualité du contenu, et pas d’abord par mon amitié pour l’auteur. L’ouvrage présente, sous forme d’interviews, une « voyante » de la Vierge Marie à Medjugorje, Mirjana Dragicevic-Soldo. La première chose que l’on attend d’une « voyante » de Marie, c’est qu’elle ait effectivement « vu » la Sainte Vierge. En ayant lu ce livre, j’ai toutes les raisons de penser que Mirjana a bien « vu » Marie. Mais il ne m’appartient pas de l’affirmer comme une chose avérée. Ce n’est pas de ma compétence.....

  Format Kindle

  Teaser:  

 • Ce livre est écrit avec le cœur même de l'auteure.
 • Be kell vallanom, hogy nagy lelkesedéssel faltam Sabrina Covic Radojicic könyvét. Ennek oka elsősorban a könyv témájában keresendő, nem pedig a szerzőhöz fűződő barátságomban. Ez a kiadvány, interjú formájában mutatja be Szűz Mária egyik medjugorjei látnokát, Mirjana Dragicevic Soldot. A legelső dolog, amit elvárunk Mária egy « látnokától », hogy valóban « lássa » a Szent Szüzet. Elolvasva ezt a könyvet, minden okom megvan arra, hogy azt gondoljam, Mirjana valóban « látta » Máriát. De nem az én dolgom, hogy ezt a tényt igaznak nyilvánítsam. Ez nem az én kompetenciám. Talán egyszer eljön majd az a nap a Katolikus Egyház számára, amikor elismeri a medjugorjei « jelenések » valódiságát...

  Teaser:  

 • - Tell me once again what you do in life?

  - I am an organizer of pilgrimages to Medjugorje in Bosnia and Herzegovina. This is a place where the Virgin Mary has been appearing every day since June 1981.

  I restrained myself from bursting out laughing faced with the puzzled look of my interviewer and noting once again that it is not easy to explain why, since September 1989, I dedicated my life to the Virgin Mary in a place where unexplained and inexplicable events take place, where six visionaries say they have been communicating for years, every day, with Heaven.

  My encounter with Medjugorje was a turning point in my life, but it did not happen by accident. Neither you nor I are where we are by accident at the present moment. Life is a wonderful adventure if only we take the trouble to really live and not just accept our fate.

  As a young girl, I wanted to study psychology and theology, but I only managed to attend a school for tourism. However, I could not sit idly by waiting for the world to change itself; I wanted to actively participate in saving the world. So I organized tours!

  Additionally, I want to share with you this unusual journey; I want to tell you about the country where I was born and which I love so much. And above all, I want you to meet these men and women who heard the call of the Virgin Mary and who answered positively.

  Format Kindle
 • – Dígame de nuevo lo que usted hace en la vida.

  – Soy organizadora de peregrinaciones a Medjugorje, en Bosnia Herzegovina. Este es un lugar donde la Virgen María se aparece desde junio de 1981.

  Me contengo de estallar en carcajadas f ente a la mirada perpleja de mi interlocutor y al constatar una vez más que no es fácil explicar por qué, desde septiembre de 1989, yo dedico mi vida a la Virgen María en un lugar donde se desarrollan hechos inexplicados e inexplicables, donde seis videntes dicen comu nicarse desde hace años, todos los días, con el Cielo.

  Mi encuentro con Medjugorje dio un giro decisivo a mi propia vida, pero esto no sucedió accidentalmente. Ni ustedes, ni yo nos encontramos por casualidad ahí donde estamos en el instante presente. La vida es una aventura maravillosa por poco que uno se atreva a vivirla verdaderamente y no a sufrirla.

  De jovencita yo quería estudiar psicología y teología, pero sólo pude hacer una escuela de turismo. Pero no podía quedarme con los brazos cruzados esperando que el mundo evolucionara por si mismo, yo quería participar activamente en salvar el mundo. Entonces ¡organicé viajes!

  Tengo también ganas de compartir con ustedes este itinerario desacostumbrado, tengo ganas de hablarles del país donde nací y que amo tanto. Y sobre todo, tengo ganas de hacerles conocer a estos hombres y mujeres que han escuchado el llamado de la Virgen María y que han respondido «presente».

  Format Kindle
 • – Fale-me novamente sobre seu trabalho?

  – Sou organizadora de peregrinações em Medjugorje na BósniaHerzegovina. É um lugar onde a Virgem Maria aparece desde junho de 1981.

  Procuro somente conter minha risada face ao olhar perplexo do meu interlocutor e constato neste momento, mais uma vez: como é difícil explicar porque desde setembro de 1989 consagro a minha vida à Virgem Maria em um lugar onde fatos não explicados e inexplicáveis acontecem, onde seis videntes dizem comunicarem-se há anos, todos os dias, com o Céu.

  Meu encontro com Medjugorje foi uma virada decisiva em minha própria vida, mas não aconteceu acidentalmente. Nem você, nem eu, não nos encontramos por acaso no lugar em que estamos no momento presente. A vida é uma aventura maravilhosa para aqueles poucos que se esforçam para vivêla verdadeiramente e não somente suportá-la.

  Quando jovem desejava estudar psicologia e teologia, conclui somente uma escola de turismo. Contudo, não podia fcar de braços cruzados esperando que o mundo evolua por si mesmo; eu queria participar ativamente para salvar o mundo. Então, organizei viagens!

  Quero também dividir com vocês este caminhar incomum, gostaria de lhes falar do país onde nasci e que tanto amo. E, sobretudo, gostaria de lhes apresentar estes homens e mulheres que escutaram o chamado da Virgem Maria e que responderam «presente».

 • - Mondja csak még egyszer, mi a munkája?

  - Zarándoklatokat szervezek Medjugorjébe, Bosznia-Herzegovinába. Ezen a helyen jelenik meg a Szűzanya 1981 júniusa óta.

  Vissza kell fogni a nevetésemet látva beszélgetőtársam zavart tekintetét. Meg kell állapítanom, nem könnyű elmagyarázni, miért szentelem 1989. óta életemet a Szűzanyának és egy olyan helynek, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek, ahol hat látnok azt állítja, hogy évek óta naponta beszélget az Égiekkel.

  Találkozásom Medjugorjével a saját életemben is fordulópontot jelentet, de nem véletlenül történt. Sem önök, sem én, nem véletlenül vagyunk ot, ahol éppen most va gyunk. Az élet egy csodálatos kaland, érdemes venni a fáradságot, hogy éljük, és ne pedig elszenvedjük.

  Fiatal lányként, pszichológiát és teológiát akartam tanulni, de csak egy turizmus- vendéglátás szakot sikerült elvégeznem. De nem tudtam karba tet kézzel arra várni, hogy a világ majd megjavul saját magától; aktívan részt akartam venni a világ megmentésében. Szóval, utakat szerveztem!

  Szeretném megosztani önökkel ezt a nem szokványos utazásomat. Szeretném bemutatni azt az országot, ahol születem és, amelyiket annyira szeretek. Legfőképpen pedig szeretném bemutatni azokat az embereket, akik meghalloták Szűz Mária hívását és „igennel” válaszoltak rá.

 • - Recite mi, čime se bavite u životu?

  - Ja sam organizatorica hodočašća u Međugorje u Bosni i Hercegovini. To je mjesto u kojem se od lipnja 1981. ukazuje Djevica Marija.

  Suzdržavam se da ne prasnem u smijeh zbog zbunjenog izraza lica svog sugovornika, još jednom utvrdivši kako nije lako objasniti zašto, od rujna 1989., posvećujem život Djevici Mariji na jednome takvom mjestu u kojem se odvijaju neobjašnjene i neobjašnjive stvari, u kojem šest vidioca tvrdi da godinama svakodnevno komunicira s Nebom.

  Susret s Međugorjem bio je odlučujuća prekretnica u mome životu, no nije se dogodio slučajno. Ni vi ni ja ne nalazimo se slučajno tu gdje smo u sadašnjem trenutku. Život je čudesna pustolovina potrudimo li se samo malo da ga istinski živimo a ne da ga trpimo.

  Kao djevojka, željela sam studirati psihologiju i teologiju, ali sam uspjela završiti samo turističku školu. Ipak, nisam mogla ostati prekriženih ruku čekajući da se svijet promijeni sam od sebe. Željela sam aktivno sudjelovati u spašavanju svijeta. Tako sam počela organizirati putovanja!

  Uz to, želim s vama podijeliti taj nesvakidašnji put, želim vam pričati o zemlji u kojoj sam rođena i koju toliko volim. A posebice, želim vas upoznati s tim muškarcima i ženama koji su začuli Gospin poziv i odgovorili: „Evo me!“

 • Padre Slavko arrivò alla parrocchia di Medjugorje nel 1982, un anno dopo l’inizio delle apparizioni della Madonna. Fu una fgura memorabile e luminosa fra i sacerdoti che assistevano i veggenti e accoglievano i pellegrini. Specialista in pedagogia religiosa e psicoterapia, fu un francescano brillante, dotato di un amore immenso per il prossimo.

  Sempre impegnato a pregare fra il Podbrdo (la collina delle apparizioni) e il Krizevac (la collina della croce), o a dare conferenze all’estero – era un vero poliglotta -, toccò il cuore di decine di migliaia di persone, soprattutto di giovani e bambini: sapeva infatti pregare con il cuore, come richiesto dalla Madonna, e aveva una fede ardente.

  Trovava comunque il tempo di avviare varie opere di carità, fra cui il “Villaggio della Madre”, di accogliere gli orfani della guerra in Bosnia-Erzegovina, e di scrivere numerose opere, che poi sono state tradotte in una ventina di lingue e vendute in milioni di copie.

  Dedicò tutta la vita a far conoscere i messaggi dati dalla Regina della Pace attraverso i veggenti di Medjugorje.

  Il 24 novembre 2000, sulla cima del Krizevac, mentre animava, come sempre, la via crucis con i parrocchiani e i pellegrini, avvertì improvvisamente un dolore al cuore e si accasciò a terra, all’altezza della quattordicesima stazione, perdendo conoscenza. Un memoriale ricorda il punto in cui, a 54 anni, rimise l’anima a Dio.

  Aveva dato tutto il cuore! Il giorno dopo la Madonna disse alla veggente Marija: “Vostro fratello Slavko è in Cielo e intercede per voi”. Questo libro raccoglie varie interviste a padre Slavko e testimonianze di persone che l’hanno conosciuto a fondo. Scopri il suo cammino di santità! Scopri padre Slavko con il cuore...

  Format Kindle
 • Im Jahr 1982 in Medjugorje angekommen – ein Jahr nach dem Beginn der Erscheinungen der Heiligen Jungfrau Maria – war Pater Slavko Barbaric eine der markanten Persönlichkeiten unter den Priestern, die die Seher betreuten und die Pilger empfangen haben.

  Spezialist in Religions-Pädagogik und Psychotherapie zeigte dieser brillante Franziskaner eine unermesslich grosse Liebe für seinen Nächsten.

  Immer unterwegs zwischen dem Podbrdo (Erscheinungsberg) und dem Krizevac (Kreuzberg) oder im Ausland um Vorträge zu halten - ein Polyglott- hat er die Herzen vieler tausend Personen berührt, speziell diejenigen von jungen Leuten und Kindern. Er hatte die Gabe für das «Gebet mit dem Herzen», das uns die Hl. Jungfrau empfehlt, und einen brennenden Glauben.

  Er fand auch Zeit um mehrere karitative Werke zu gründen. Unter anderem «das Mutterdorf», um die Waisen des Bosnien-Krieges aufzunehmen. Zudem ist er Autor von zahlreichen Büchern die in zwanzig verschiedene Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft wurden.

  Er verbrachte sein ganzes Leben damit, die Botschaften, die die Seher von der “Fridenskönigin” erhielten, zu verbreiten.

  Am 24. November 2000, oben auf dem Krizevac, als er wieder einmal für die Kirchgemeinde und die Pilger den Kreuzweg predigte, hatte er einen starken Schmerz in der Brust und musste sich bei der 14. Station auf einen Stein setzen. Dort erinnert uns eine Gedenktafel daran, dass er dann das Bewusssein verloren hat und seine Seele in den Ewigen Frieden eingegangen ist. Sein Herz hatte alles gegeben!

  Am nächsten Tag sagte die Jungfrau Maria zu der Seherin Marija: «Euer Bruder Slavko ist im Himmel geboren und er betet für Euch.»

  Dieses Buch enthält mehrere Gespräche mit Pater Slavko und Glaubenszeugnisse von Personen, die Ihn gekannt haben.

  Entdecken Sie seinen Weg der Heiligkeit, entdecken Sie den Pater Slavko mit dem Herzen…

 • Padre Petar Ljubicic, francescano, classe 1946, ha servito per dieci anni la parrocchia di Medjugorje. È una fgura centrale e un testimone privilegiato degli avvenimenti verifcatisi in questa piccola località, dove la Madonna appare ogni giorno sin dal giugno 1981.

  La Beata Vergine Maria ha detto che avrebbe afdato a sei veggenti dieci segreti riguardanti fatti che accadranno in futuro. Mirjana Dragicevic è stata la prima a ricevere tali segreti e nel 1982, su richiesta della Madonna, ha scelto il sacerdote che avrà il compito di rivelarli al mondo. Padre Petar ha accettato umilmente questa missione, sapendo che una volta giunto il momento non potrà tacere, a prescindere da quale sarà il contenuto dei segreti.

  Padre Petar cita spesso, a titolo esemplifcativo, grandi conversioni avute da innumerevoli persone che ha avuto occasione di conoscere, riuscendo a spiegare meglio di chiunque altro il bene che Medjugorje apporta al mondo.

  Uomo profondamente umile, buono e coerente, non ama parlare di sé; tuttavia, pieno d’amore per Gesù, la Madonna, la Chiesa e i suoi fratelli e sorelle qui sulla terra, ci ricorda continuamente che quello attuale è un tempo di grazia e che Dio ci ama infnitamente. Ci invita quindi a dedicare a Dio Padre ogni momento della nostra vita, per la nostra salvezza e quella dei nostri fratelli e sorelle.

  Seguici in quest’incontro con padre Petar Ljubicic, il sacerdote che rivelerà i segreti…

  Format Kindle
 • Der Franziskaner Pater Petar Ljubičić ist im Jahre 1946 geboren und war zehn Jahre lang in der Pfarrei von Medjugorje tätig. Er ist eine zentrale Person und ein privilegierter Zeuge für die Ereignisse in Medjugorje, einem Dorf in BosnienHerzegowina, wo die Jungfrau Maria täglich seit Juni 1981 erscheint. Neben ihren zahlreichen Botschaften hat die Gottesmutter nämlich angekündigt, dass sie den sechs Sehern zehn Geheimnisse anvertrauen würde, die zukünftige Ereignisse betreffen.

  Mirjana Dragicević hat diese zehn Geheimnisse als erste erhalten und daraufhin im Jahre 1982 auf Bitte der Jungfrau Maria einen Priester ausgewählt, der den Auftrag bekommen wird, diese Geheimnisse der ganzen Welt zu verkünden. Voller Demut hat Pater Petar diesen Auftrag angenommen, wohlwissend dass er zu gegebener Zeit nicht wird schweigen können, was auch der Inhalt dieser Geheimnisse sein mag.

  Indem er die radikale Umkehr zahlreicher Menschen, denen er begegnen durfte, zum Vorbild nimmt, weiß er besser als jeder andere das Gute zu vermitteln, das Medjugorje der Welt bringt.

  Mit Demut und einer tiefen Güte, treu zu sich selbst, spricht Pater Petar sehr wenig über sich selbst, dagegen erinnert er, durchdrungen von einer Liebe zu Christus, zur Gottesmutter, zur Kirche und zu seinen Mitmenschen uns umso mehr unermüdlich daran, dass wir in einer Gnadenzeit leben und dass Gott uns unendlich liebt. Er spornt uns an, jeden Augenblick unseres Lebens Gott zu weihen, zu unserem Heil und dem unserer Brüder und Schwestern.

  Folgen Sie uns auf den Spuren von Pater Petar Ljubičić, dem Priester, der die Geheimnisse veröffentlichen wird…

  Format Kindle