• Medjugorje raconté par les enfants ... des enfants de Medjugorje aux enfants du monde
 • Ce livre reproduit la totalité des commentaires que le père Slavko Barabric a faits des messages donnés par la Vierge Marie à Medjugorje entre le mois de juin 1993 et le mois de novembre 2000, commentaires initialement publiés dans le journal "La Voix de la Paix" de Medjugorje.
 • Kinderen van Medjugorje, voor de kinderen van de wereld!

 • Témoignage d’un prêtre dans la fidélité à Jésus-Christ
 • O profeta Jeremias já dizia: “O coração do homem é complicado e está doente.” (Jer 17,9).

 • La biographie de référence du père Slavko.
 • Knjiga “Razgovori s Tomislavom Ivančićem” svojevrsna je biografja istaknutog doktora teologije, sveučilišnog profesora i kanonika koja na 173 stranice govori o životu i djelovanju najpoznatijeg hrvatskog mislioca....

 • Pour une célébration du Rosaire : Mystères Joyeux, Lumineux, Douloureux et Glorieux.
 • L’histoire commence en Herzégovine. A l’âge où tous les enfants rêvent de devenir pilotes ou pompiers, Joseph (Jozo) ne désire qu’une chose: devenir prêtre !
 • Suivez-nous à la rencontre du père Petar Ljubicic, le prêtre qui révélera les secrets…

 • Quelques petites histoires sur les saints protecteurs du petit port de Fazana en Croatie .
 • Prispodoba je ovo o Georgette Faniel, za prijatelje Mimi, rođenoj 1915. i premi nuloj 2. srpnja 2002. u Montrealu u dobi od 86 godina. U njoj se pripovijeda o unutarnjim objavama Oca i nevidljivim stigmama Sina, Savezu i anđelima, Gospi i Međugorju, čežnji za Bogom i suzama, noći vjere i radosti u Duhu Svetome.

  Sve ovo uistinu zvuči zapanjujuće, ali (…) ne tražimo u tome skriveni smisao: mali plamen ljubavi, rekao bi mistik Ivan od Križa, poput titrave svetosti male Terezije, poput raspjevane poniznosti Poverella  iz Asiza. Glazbenica Mimi uzdigla se iznad sebe same kako bi vidjela samo Boga, odričući se vlastitih nota da bi osobno postala djelo Trojstva. Sve je uložila u čin potpunog predanja kako bi s vjerom odgovorila na Očevu Volju nad sobom: »Zavjetujem se vjerovati svemu što Bog čini u meni, što ne razumijem, ali u potpunosti prihvaćam! Iz ljubavi!« Da! Pozor: ova je knjiga vatra!

  Jacques Gauthier, pjesnik i teolog

 • - Mondja csak még egyszer, mi a munkája?

  - Zarándoklatokat szervezek Medjugorjébe, Bosznia-Herzegovinába. Ezen a helyen jelenik meg a Szűzanya 1981 júniusa óta.

  Vissza kell fogni a nevetésemet látva beszélgetőtársam zavart tekintetét. Meg kell állapítanom, nem könnyű elmagyarázni, miért szentelem 1989. óta életemet a Szűzanyának és egy olyan helynek, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek, ahol hat látnok azt állítja,
  hogy évek óta naponta beszélget az Égiekkel.

  Találkozásom Medjugorjével a saját életemben is fordulópontot jelentet, de nem véletlenül történt. Sem önök, sem én, nem véletlenül vagyunk ot, ahol éppen most va gyunk. Az élet egy csodálatos kaland, érdemes venni a fáradságot, hogy éljük, és ne pedig elszenvedjük.

  Fiatal lányként, pszichológiát és teológiát akartam tanulni, de csak egy turizmus- vendéglátás szakot sikerült elvégeznem. De nem tudtam karba tet kézzel arra várni, hogy a világ majd megjavul saját magától; aktívan részt akartam venni a világ megmentésében. Szóval, utakat szerveztem!

  Szeretném megosztani önökkel ezt a nem szokványos utazásomat. Szeretném bemutatni azt az országot, ahol születem és, amelyiket annyira szeretek. Legfőképpen pedig szeretném bemutatni azokat az embereket, akik meghalloták Szűz Mária hívását és „igennel” válaszoltak rá.

 • Już prorok Jeremiasz mówił: „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne”(Jr 17, 9).

 • Opowieść zaczyna się w Hercegowinie: w czasie, kiedy dzieci marzą o tym, by zostać pilo- tami czy strażakami, Jozo chce tylko jednego: zostać księdzem! Jego marzenie staje się rzeczywistością, a on niestrudzenie poświęca się głoszeniu tego, co jest istotą jego życia: Słowa Bożego.

  W czerwcu 1981 r. jego życie nagle zmieniają niewiarygodne wydarzenia: w Medziugorju, w parafii, której był proboszczem, zaczyna się objawiać Matka Boża! Na początku jest przekonany, że są to chore wymysły grupy młodzieży, albo jeszcze gorzej – komunistyczna zasadzka, by zakpić z pobożnych ludzi, ale później sam przeżywa głębokie doświadczenie duchowe, które sprawia, że staje się wytrwałym obrońcą orędzi Matki Bożej.

  Po opuszczeniu komunistycznego więzienia oraz nagonce z powodu wspierania objawień i wizjonerów, o. Jozo staje się znaczącą osobą w duchowym ruchu, który rozpoczął się w niewielkiej miejscowości w Bośni i Hercegowinie na początku lat osiemdziesiątych.

  Czytając tę książkę odkryjecie wielkiego kaznodzieję, który poprzez swą miłość do Jezusa odmieni wasze życie, zachęcając do podjęcia najodważniejszej decyzji w życiu – by zostać apostołem!