• Príbeh sa začína v Hercegovine. Zatiaľ čo všetky deti snívajú o tom, že sa stanú pilotmi alebo požiarnikmi, Jozo chce len jedno: stať sa kňazom. Jeho sen sa stáva skutočnosťou, a tak sa neúnavne venuje šíreniu Božieho slova, ktoré je stredobodom jeho života.

    V júni 1981 mu život radikálne zmenia úplne neuveriteľné udalosti: Panna Mária sa začala zjavovať v jeho farnosti v Medžugorí. Spočiatku je presvedčený, že ide o bláznivý výmysel skupiny mladých ľudí, alebo ešte horšie, o výmysel komunistov, ktorým sa vysmievajú z veriacich, ale potom sám prežíva intenzívnu duchovnú skúsenosť, ktorá z neho urobí vytrvalého zástancu posolstiev Panny Márie.

    Páter Jozo prechádza komunistickým väzením a týraním za podporovanie zjavení a vizionárov a stáva sa významnou osobnosťou duchovného hnutia, ktoré sa začalo v tejto dedinke v Bosne a Hercegovine začiatkom osemdesiatych rokov. Pri čítaní tejto knihy odhalíte veľkého kazateľa, ktorý vám svojou láskou k Ježišovi zmení život a povzbudí vás, aby ste urobili najodvážnejšie rozhodnutie v živote: dovoliť Pánovi, aby prebýval vo vašom srdci, vo vašom živote, aby ste sa stali apoštolmi.

  • Medžugorie ! Fenomén, ktorý trvá už 30 rokov a stále neochabuje. Akoby pochybnosti, neviera ešte viac nabádali milióny ľudí, aby na toto miesto vykonali púť. Zo šiestich vizionárov, ktorí boli ešte deťmi toho 24. júna 1981, keď sa im zjavila Panna Mária, sú už dospelí ľudia, v manželstve žijúci rodičia, ktorí pokračujú v podávaní svedectva o stretnutiach s Pannou Máriou...

    Teaser: