Serce dobrej nowiny

Soyez le premier à évaluer ce produit

Disponibilité: En stock

12,00 €

Już prorok Jeremiasz mówił: „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne”(Jr 17, 9).

Qty:   

Détails

Już prorok Jeremiasz mówił: „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne”(Jr 17, 9). Cóż powiedziałby dziś, w obliczu tylu zagrożeń, którym ludzkość i świat muszą stawiać czoła? Tak, ludzkość jest chora i potrzebuje nawrócenia. My potrzebujemy nawrócenia. Wszyscy. Wraz z grupą bardzo chętnych osób świeckich odczytaliśmy pilną potrzebę zainicjowania ruchu modlitwy i odnowionego zaangażowania w życie wiary, którego celem jest uzdrowienie ludzkich serc i ludzkości; ruchu ekumenicznego i międzynarodowego, łączącego chrześcijan różnych wyznań.

Żywiąc przekonanie, iż tylko Pan może wybawić nas z otchłani i dać nam nadzieję, nazwaliśmy ten ruch „Maranatha” („Przyjdź Panie” w języku aramejskim, języku Jezusa), czerpiąc inspirację z przedostatniego wersetu Biblii: „Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).

Aby wspierać to dzieło proponujemy Wam specjalnie napisany w tym celu niewielki modlitewnik pt. "Serce Dobrej Nowiny”.

Abp André-Joseph Léonard
Arcybiskup Mechelen-Bruksela

Écrivez votre propre avis

Retrouvez-nous sur...